పాఠకులకు, వెబ్ సైట్ వీక్షకులకు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

TELANGANA MANIA Website wishes our site viewers, readers a Happy new Year-2017, www.telanganamania.com

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న తెలుగు ప్రజలకు, శ్రేయోభిలాషులకు,  www.telanganamania.com వెబ్ సైట్ వీక్షకులకు, పాఠకులకు TELANGANA MANIA యాజమాన్యం ‘‘ 2017 ‘‘నూతన సంవత్సరం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తుంది.

Yours friend In Media,

Jona B Ram (రామారావు.బి)

Related Posts

About The Author

Add Comment